Λειτουργεί Ιματιοθήκη προσφοράς Ρουχισμού

 

Παρέχεται Δωρεάν ρουχισμός σε άπορους και άστεγους, μετά από επικοινωνία με τους ιερείς του ναού

Οδός: Αμύντα 11

Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα με Παρασκευή 12:00 - 14:00

Τηλ. Επικοινωνίας: 2310.260915 / 6977890432