ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ

 
 
 
 
Η ΔΕΗΣΗ
 

Στη μικρή κόγχη (δεξιά του Τ. Προδρόμου) που έχει ανοιχθεί στον τοίχο της αψίδος υπάρχει παλαιά τοιχογραφία που παριστάνει τα τρία πρόσωπα της Δεήσεως:

τον Χριστό, την Παναγία και τον Τίμιο Πρόδρομο.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΝΘΡΟΝΟΣ (14ος αιών)
 

Κάτω ακριβώς, από το ψηφιδωτό του Αγίου Σεργίου, υπάρχει τοιχογραφία που παριστάνει τον Χριστό ένθρονο, βαστάζοντα ανοιχτό Ευαγγέλιο. Η επιγραφή αναφέρει "Αντιφωνητής".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο ΟΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ (12ος αιών)
 
Στο ίδιο κλίτος, στον πεσσό που βρίσκεται πίσω ακριβώς από τον δεσποτικό θρόνο, σώζεται σε άριστη κατάσταση η ολόσωμη παράσταση του Οσίου Λουκά σε υπερφυσικό μέγεθος. Ο Άγιος, ντυμένος το μοναχικό σχήμα, στέκεται με τα χέρια μπροστά στο στήθος σε στάση προσευχής.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΟΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ
 

Απέναντι, στο δεξιό μέρος του ναού, στο νότιο τοίχος, ανάμεσα στα δίλοβα παράθυρα σώζονται τμήματα τοιχογραφημένων αγίων. Ανάμεσα στο τοξωτό και το τελευταίο παράθυρο του ίδιου τοίχου, ανατολικότερα, βρίσκεται ιστορική τοιχογραφία που παριστάνει θριαμβευτική είσοδο αυτοκράτορα σε πόλη. Πιθανολογείται, ότι πρόκειται για την είσοδο του αυτοκράτορα Ιουστινιανού Β' στη Θεσσαλονίκη.Ο ζωγραφικός διάκοσμος, γενικότερα, αντιπροσωπεύεται από έργα διαφόρων περιόδων και φάσεων της βυζαντινής τέχνης.