Ο ΚΥΡΙΩΣ ΝΑΟΣ

 

ο κυρίως Ναός

Ο Κυρίως Ναός

Ο ναός χωρίζεται σε πέντε κλίτη* από τέσσερεις κιονοστοιχίες. Το κεντρικό κλίτος είναι το μεγαλύτερο από τα άλλα τέσσερα - δύο βόρεια και δύο νότια - ενώ οι κεντρικές κιονοστοιχίες είναι παράλληλες και αποτελούνται από μαρμάρινους κίονες** και πεσσούς***.

Τα κιονόκρανα, τα οποία υπάρχουν σε δεκαπέντε, περίπου, παραλλαγές σ' όλο το ναό, είναι τα περισσότερα "θεοδοσιανά" - κορινθιακά. Είναι διακοσμημένα με ακανθώδη σχήματα, ανεμιζόμενα φύλλα και με κεφαλές κριών και μας διασώζουν μια χριστιανική τέχνη απαράμιλλης ποιοτικής αξίας και αισθητικής. Ανήκουν είτε σε παλαιότερα κτίσματα είτε στη Βασιλική του 5ου αιώνα.

Τα νεότερα κιονόκρανα που χρησιμοποιήθηκαν τελευταία, διακρίνονται από το λευκότερο μάρμαρο και το μεγαλύτερο μέγεθος.

 

* είναι τα μέρη που χωρίζεται ο ναός οριζόντια με κιονοστοιχίες
** οι μικρότερες στρογγυλές κολώνες με τα κιονόκρανα
*** οι τετράγωνες κολώνες κατά μήκος του ναού

 
 
 
Το Κιβώριο   Το παρεκκλήσιο του Αγίου Ευθυμίου   Το Φρέαρ του Αγιάσματος
Το Κιβώριο   Το παρεκκλήσιο του Αγ. Ευθυμίου   Το Φρέαρ του Αγιάσματος
Ο Αύλειος Χώρος   Η Κρύπτη   Ο Νάρθηκας
Ο Αύλειος Χώρος   Η Κρύπτη   Ο Νάρθηκας
  
Αρχική