Θείο Κήρυγμα

Γίνεται από τον προϊστάμενο και τους ιερείς του Ι. Ναού σε κάθε Λειτουργία, τη Δευτέρα και την Τρίτη,

μετά τον Παρακλητικό Κανόνα του Αγίου Δημητρίου.