Συνάξεις

Κάθε Τρίτη απόγευμα τελείται Παρακλητικός Κανών του Αγίου Δημητρίου και ακολουθεί σύντομη ομιλία – διάλογος.